Kvalitetsikring

dsj malergruppe a/s har udarbejdet et kvalitetstyringssystem til udfærdigelse af sagsrelaterede kvalitetsikringsplaner. Systemet sikrer, at den korrekte ydelse leveres i den korrekte kvalitet, og at det dokumenteres.

Systemet skal sikre at det produkt, som kunden har købt, afleveres i god håndværksmæssig udførelse uden fejl og mangler.
Indholdet i dsj´s kvalitetssikringsmanual indeholder bl.a. en beskrivelse af:

Organisation, ansvar og arbejdsfordeling
Dokumentstyring
Kvalitetssikringssystem
Projektgennemgang
Modtagekontrol
Udførelse af prøverum
Proceskontrol
Slutkontrol
Kvalitetsdokumentation

Ved afslutningen af opgaven udarbejdes en Drift- og Vedligeholdelsesmanual der udleveres til kunden indeholdende:

Angivelse af producent- og produktnavne
Kuløroversigt
Vedligeholdelse for de enkelte overflader
Hensigtsmæssige vedligeholdelsesintervaller