Oplysninger om persondata til kunder

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale i et af
nedenstående firmaer:

DSJ malergruppe cvr.nr. 27569900
Sander & Dam A/S cvr.nr. 10477972
Torben Madsen A/S cvr.nr. 27713572
Ganløse Malerfirma A/S cvr.nr. 16255092
Malerværkstedet Raadvad A/S cvr.nr. 30505204
Entreprisemaleren A/S cvr.nr. 33254237
Malerfirmaet Buhr A/S cvr.nr. 69593712
René Palm ApS cvr.nr. 32886884
(herefter selskabet).

Som følge af din aftale med selskabet accepterer du denne privatlivspolitik.

Oversigt:
1. Generelt
2. Personoplysninger
3. Hvor længe opbevarer vi personoplysninger
4. Hvad bruger vi personoplysninger til
5. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger
6. Retten til indsigt i dine personoplysninger
7. Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
8. Retten til sletning af dine personoplysninger
9. Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger
10. kontakt

1 Generelt
Gennem din aftale i Selskabet indsamles der personoplysninger om dig.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25.
maj 2018 samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen
og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles,
hvad de bruges til, hvem der har adgange til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har
spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

2 Personoplysninger
Selskabet beder om dine almindelige oplysninger, når du indgår aftale med Selskabet. Det er primært
oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail m.m. Oplysninger
vedr. aktie- og anpartsselskabers navn, adresse mm. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke
omfattet af persondatalovgivningen.

Der personoplysninger, som vi indsamlet, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services
du har købt af os.

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen vil blive opbevaret i vores
IT- system.

3 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Selskabet består.

Når du køber en service hos Selskabet, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil
servicen er betalt og leveret, en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet og fristen for betalinger er udløbet.

Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system,
hvorefter personoplysninger arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Selskabet i en
periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår materialet vedrører. Når personoplysningerne ikke
længere er relevante, og vi ikke er forpligtiget til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende
dig blive slettet.

4 Hvad bruger vi personoplysninger til?
De personoplysninger vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftalt bruges først og
fremmes til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har
indgået med Selskabet og fremsendelse af faktura.

Oplysninger vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine almindelige
kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til
opfyldelse af aftale.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for at Selskabet (eller
tredjemand) kan forfølge em legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfra.

5 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de
personlige oplysninger, du afgiver, i vores IT-system.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om behandlingen af dine
personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

6 Retten til indsigt i dine personoplysninger
Du har som kunde hos Selskabet ret til at få Selskabets bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende
dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtaget personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til
Selskabet (dataportabilitet). Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine
personoplysninger.

7 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Selskabet uden unødig forsinkelse

8 Retten til sletning af din personoplysninger
Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af selskabet uden unødig forsinkelse, hvis Selskabet
ikke fortsat har legitim interesse i at opbevare, herunder opbevare dine personoplysninger

Bemærk venligst, at såfremt Selskabets behandling af dine oplysninger forsat er nødvendig i henhold til
gældende lovgivning, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

9 Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger
Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de
personlige oplysninger, du afgiver, i Selskabets IT-system.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af
personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af
personoplysninger. Ændres retningslinjerne rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse
retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

10 Kontakt
Hvis du ønsker adgang til oplysninger, som er registreret om dig i Selskabet, skal du rette henvendelse til
kontoret på tlf. 444801011.

Hvis du ønsker at klage over Selskabets behandling af dine personoplysninger kan dette ske til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf. 33193200